Ik bied u!!

* Buiten de standaardeisen waaraan een gastouder moet voldoen specialiseer ik mij op dit moment in VVE ( vroeg- en voorschoolse educatie). Dit houdt in dat uw kind niet alleen wordt opgevangen maar ook de basiseducatie krijgt die hij of zij nodig heeft om straks in groep 1 goed te kunnen functioneren.

* Kleinschalige opvang in huiselijke sfeer
* Structurele dagindeling
* Een aparte en rustige slaapomgeving
* Goede communicatie tussen ouder(s) en gastouder
* Het nastreven van specifieke wensen van ouder(s) en kind(eren)

Wat ik belangrijk vind als het om kinderen gaat!
* warmte en geborgenheid
* aandacht voor ieder kind persoonlijk
* gelegenheid voor het kind om zich te kunnen ontplooien
* conseqent en duidelijk zijn
* samen spelen samen delen
* respect en waardering hebben voor elkaar
* goed overleg met de ouders over wensen ten aanzien van de opvoeding.

 

Samen met de oppaskinderen heten wij .......... Petra 4 Your Kids Gastouderopvang

 

 

Home
Wat ik u kan bieden !!
Tarieven
Gastenboek
Fotoalbum
Bedrijfsinfo
Links
Dagindeling